Ролята на институциите в борбата против домашното насилие, обсъдиха на среща в Плевен

24.11.2023 18:18

Днес, 24 ноември, в Районен съд – Плевен се проведе среща-дискусия за отбелязване на Международния ден за елиминиране на насилието над жени – 25 ноември. На срещата присъстваха Председателят на Районен съд Плевен – съдия Вера Найденова, Заместник-председателят на Районен съд Плевен – съдия Ралица Маринска, Кметът на Община Плевен – д-р Валентин Христов, Областният управител – Виолета Иеремиева, Директорът на ОД на МВР – ст. ком. Живко Ламбов, Началникът на Първо РУ ОДМВР Плевен – Дилян Христов, Началник Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – град Плевен – Елица Спасова, представител на Второ РУ ОДМВР – Плевен, представители на Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие – Плевен и Център за социална рехабилитация и интеграция – Плевен, както и председателят на Адвокатска колегия Плевен – адв. Ивайло Арнаудов, и председателят на  Националното бюро за правна помощ гр. София- г-жа Наталия Илиева.

На проведената среща се обсъдиха промените в ЗЗДН, обнародвани в ДВ бр. 66/01.08.2023г, в сила от 01.01.2024г. и в ДВ, бр. 69/11.08.2023г, ролята на институциите в борбата против домашното насилие, превенцията и преодоляване последствията от него, възстановяване и защита на жертвите на домашно насилие. Обсъдиха се въпроси, свързани с новите, по-разширени правомощия на институциите, възможностите за тяхното реализиране и координация. Взеха се редица решения за подобряване дейността по оказване на помощ и подкрепа на жертвите на домашно насилие, включително и чрез предоставяне на  възможност за безплатна правна консултация от дежурен адвокат от АК-Плевен в първите часове след акта на домашно насилие. Обсъдиха се възможностите за разширяване дейността на предоставяните от Община Плевен  социални услуги, насочени както към помощ и възстановяване на жертвите на домашното насилие, така и към помощ за извършителите, в борбата с агресията и справянето с гнева.

Обсъдиха се добри практики и опит от дейността на НБПП в борбата против домашното насилие, помощ и подкрепа на неговите жертвите  в гр. Стара Загора, гр. Велико Търново и в гр. Варна, чрез предоставянето на безплатни правни консултации и процесуално представителство.

Обсъден бе и сключеният на 16.3.2023 година, Меморандум за сътрудничество и партньорство за навременна защита на пострадалите от домашно насилие, между Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, Национално бюро за правна помощ и адвокатските съвети, към които функционират и Регионални центрове за консултиране.

Това информират от Районен съд – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: