Районен съд-Плевен организира среща-дискусия по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени

21.11.2023 15:30

С Резолюция 54/134 на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 година, 25 ноември е обявен за Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени. ООН приканва правителствата, международните организации и НПО-та да организират дейности, които да повишат общественото внимание към проблемите на този ден. Жените по света са обект на насилие, като размерът и истинският характер на този проблем, често остава скрит.

В тази връзка Районен съд – град Плевен организира среща – дискусия, на която ще бъдат обсъдени новите правни положения, въведени с изменението на Закона за защита от домашно насилие, ДВ бр.55/01.08.2023г., в сила от 01.01.2024 г., практическите проблеми при разглеждане на делата по ЗЗДН, както и възможностите за изграждане на институционални механизми на регионално ниво за координиране на дейностите по превенция и защита от домашното насилие.

Срещата ще се проведе на 24.11.2023 г. от 14:30 ч. в гр.Плевен, Съдебна палата, ет.2, кабинет 207.

От името на Председателя на Районен съд – град Плевен – съдия Вера Найденова покани са изпратени до Кмета на Община Плевен, Областен управител на Област Плевен, Директора на ОД на МВР-Плевен, Началник Първо РУ – Плевен, Началник Второ РУ – Плевен,  Директор „КЦЖДПН Плевен“, до Председателя на НБПП-гр.София – г-жа Наталия Илиева, както и до представители на Районна прокуратура – Плевен, Дирекция „Социално подпомагане“, ОЗД – Плевен и Председателя на Адвокатска колегия – Плевен.

Това информират от Районен съд – Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: