Започна есенното залесяване на тополови култури в ДГС-Никопол

21.11.2023 15:19


Държавно горско стопанство – Никопол започна от днес есенното залесяване на тополови фиданки върху обща площ 1 100 дка и попълване на 200 дка. За целта от 13 ноември стопанството стартира тяхното изваждане. Фиданките ще се засаждат в изпълнение на проект BG16M1OP002-3.035-0003-C03 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Северозападно държавно предприятие“. При проведената инвентаризация в базовия разсадник в град Гулянци се установи, че от вкоренените 155 000 бр. резници са налични 136 848 бр. фиданки, което представлява 88,29 % прихващане. Изваждането и залесяването на фиданките се извършва с работниците на ТП ДГС Никопол. Да припомним, че за целите на лесокултурните дейности по проекта бяха закупени и влезнаха в експлоатация колесен трактор „Kubota”, цистерна за поливка и свредел за отваряне на дупки за посадъчни места и дискова брана за отглеждане на културите.

Това информират от СЗДП ДП-Враца.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: