8 ученици от ПГПЧИ „Димитър Димов“ се класираха за Националното многоезично състезание

17.11.2023 7:25

Изключително горди и щастливи сме да споделим с цялата ни училищна общност високите постижения на учениците на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ – гр. Плевен в Националното многоезично състезание. Състезанието бе организирано от МОН и участие взеха  всички гимназисти, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език като първи или втори чужд език в задължителната подготовка в училище. Проведе се върху три основни компетентности – слушане с разбиране, четене с разбиране и създаване на текст само в една възрастова група – ученици от ХІ клас. Текстовете за слушане и за четене при компетентностите – слушане с разбиране и четене с разбиране, са на изучавания първи чужд език, а създаването на текстовете е на изучавания втори чужд език. Класирането на учениците е според резултата от показаните умения на втория чужд език, без значение от изучавания първи чужд език.


До националния кръг на състезанието са допуснати 114 ученици от цялата страна, след арбитриране на писмените работи от областния кръг. От тях 8 ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ – гр. Плевен са с отлично представяне и ще вземат участие в националния кръг на Многоезичното състезание, което ще се проведе на 18.11.2023 г. в СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“- гр. Дупница. В групата II чужд език – английски език от общо 73 класирани ученици, 7 от тях са представители на нашата гимназия. В групата II чужд език – немски език от общо 8 ученици, 1 от тях е наш възпитаник.

До финалния кръг на владеещите най-добре по два чужди езика са достигнали следните ученици: Даниел Дечев, Ивайло Енчев, Симеон Шиновски – ученици от XI д клас, профил „Чужди езици – НЕ/АЕ“; Марк Симов – ученик от XI г клас, профил “Чужди езици – АЕ/НЕ“; Гергана Бонова, Диана Иванова, Инна Чулева, Ивайла Иванова – ученици от XI ж клас, профил “Чужди езици – ИЕ/АЕ“.

Чудесното си представяне момичетата и момчетата дължат на отличната си подготовка по двата чужди езика, като огромна заслуга за това имат и техните преподаватели.

Пожелаваме успех на нашите ученици в представянето, да бъдат все така любознателни и всеотдайни и да отстояват достойно името на училището!

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Димитър Димов“ – гр. Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: