В Долни Дъбник поставят кафяви контейнери, предназначени за събиране на растителни отпадъци

16.11.2023 15:53

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че от днес 16.11.2023 год. в град Долни Дъбник стартира поставянето на кафяви контейнери от 1 100 л., които са предназначени за събиране на растителни отпадъци. Забранява се изхвърлянето на други видове отпадъци в тях! При установяване на нарушения на физически лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв., а на еднолични търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв.

Нека бъдем съвестни и покажем отговорно отношение!

Община Долни Дъбник

#тагове:

НАЙ-НОВИ: