Кандидати за работа като обществени възпитатели набира ОбКБППМН към Община Червен бряг

15.11.2023 13:01

О   Б   Я   В   А

Общинската комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Червен бряг набира кандидати за работа като обществени възпитатели.

         Изисквания:

  1. завършено висше образование, специалност юрист, социолог, психолог, педагог
  2. опит и умение за работа с деца
  3. не осъждан
  4. да не участва в общности с асоциални насочености

Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от ОбКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институции, имащи отношение към проблемите, свързани с възпитанието на децата.

  При кандидатстване се подават следните документи:

  • заявление до председателя на ОбКБППМН,
  • автобиография,
  • свидетелство за съдимост

Срок за подаване на документи – 30.11.2023г.  включително в информационния център на Община Червен бряг.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: