ДГ „Слънце“, град Левски за трети път получава eTwinning School Label за периода 2023-2024 година

07.11.2023 11:43

Отново повод за гордост! За поредна, трета година ДГ „Слънце” гр. Левски е отличена със знак eTwinning School Label 2023-2024.

Това отличие се присъжда от Европейската комисия на училища и детски градини, които активно прилагат и популяризират ценностите и педагогиката на eTwinning. Наградата е признание за усилията на децата, учителите и ръководството на детската градина, които през последните години са работили неуморно за постигане на високи резултати в областта на eTwinning проекти.

С благодарност приемаме одобрението и почетните думи на г-н Michael Teutsch, ръководител на отдел „Училища и многоезичие“ в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия, в обръщение към г-жа Панайотова – директор на детската градина, получено заедно с флага и новия плакет, удостоверяващ, че сме избрани да бъдем eTwinning училище.

eTwinning school label е признание на ДГ „Слънце”, град Левски, като лидер в областта на: дигиталните практики, като училище, което предоставя безопасен интернет, иновативни и творчески подходи в преподаването и ученето и непрекъснато професионално израстване на педагогическия състав.

Отличените училищата и детски градини са признати на европейско ниво като модели за подражание за eTwinning практики и формират мрежа от водещи образователни институции, за да вдъхновят и други училища от европейските страни.

Координатор на кандидатурата и еTwinning дейности от страна на ДГ „Слънце” е старши учител Севдие Алиева, носител на много награди и отличия.

Това информират от ДГ „Слънце”, гр. Левски

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: