Факултет „Обществено здраве“ дипломира тържествено випуск 2023 – снимки

04.11.2023 6:42
Част от випуска са първите бакалаври, дипломирани в специалност „Социални дейности в здравеопазването“.
Дипломи за завършено висше образование получиха общо 63 абсолвенти, от които 45 бакалаври от специалностите „Медицинска рехабилитация и ергоперапия“, „Социални дейности в здравеопазването“ и „Опазване и контрол на общественото здраве“ и 18 магистри по „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Управление на здравните грижи“.
Отговор на приветствията поднесе отличникът на випуска – Цветомира Велковска, бакалавър от специалност „Социални дейности в здравеопазването“.
За поредна година Деканското Ръководство на Факултет „Обществено здраве“ награди здравните професионалисти, станали родители по време на следването за примера да бъдеш добър студент и родител.
Абсолвентите, техните близки и гостите на събитието бяха поздравени от Танцовия състав на МУ-Плевен с ръководител Джейлян Демирев и от Разал Мохамед, студент по медицина от Индия, млад талант и участник в студентския фестивал Ден на народите 2023.
Информация и снимки: Медицински университет Плевен.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: