Ученици от Езиковата посетиха природен парк „Персина“ в Белене – снимки

27.10.2023 10:04

Едно емоционално заредено, практически ориентирано, интересно и полезно занятие на  екологична тематика, осъществиха учениците от XI клас – с профил  „Биология и здравно образование” и профил „География и икономика“ под ръководството на своите преподаватели – Людмила Бояджиева, старши учител по биология и здравно образование и Силвия Стоянова – старши учител по география и икономика. В рамките на два дни, учениците от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Димитър Димов“, гр. Плевен, гостуваха в уникалния за страната ни природен парк „Персина“, град Белене –  най-голямото по площ рамсарско място в България.

В посетителския център на Природния парк, те бяха посрещнати от Даниела Каракашева, главен експерт по биологично разнообразие и образователни програми, която със силата на своя увлекателен разказ и професионализъм ги запозна с историята, състоянието и видовото разнообразие на влажната крайдунавска зона „Персина“.

Под нейно ръководство, учениците осъществиха своята първа работа на терен – научиха се да измерват прозрачността на водата на Дунав, извършиха точкови стационарни наблюдения на птици и съставиха алтернативни туристически маршрути. В разнообразните дейности се включиха и деветокласници от групата по география и икономика с ръководител г-жа Силвия Стоянова по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“.

В полевите наблюдения, в помощ на учениците, участваха и бившите възпитаници на  Езиковата гимназия, вече млади български учени – Момчил Нинов, доктор по природни  науки, разработващ понастоящем процеси за клетъчна и генна терапия в Швейцария и Николай Дамянов – мениджър отдел „Оперативна метеорология“, живеещ и работещ  на територията на о. Нюфаундленд, Канада. И двамата силно прегърнаха идеята за  приемствеността между поколенията възпитаници  на Езиковата гимназия.

Преподаватели и ученици на гимназията подкрепят и адмирират инициативата, като подчертават силата на практически ориентираното обучение, водещо до качествени  успехи в образованието.

Информация и снимки: Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици “Димитър Димов“, гр. Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: