Под ръководството на Виолета Иеремиева бяха извършени проверки на адресни регистрации по настоящ адрес

26.10.2023 17:22

Областният управител на област Плевен Виолета Иеремиева разпореди незабавни проверки за извършените регистрации по настоящ адрес в населените места от област Плевен, включени в доклад, изготвен  от ГД ГРАО. Докладът съдържа анализ на регистрациите по настоящ адрес и данни за подадените заявления за гласуване по настоящ адрес по реда на Изборния кодекс във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври  2023 г.

Заповедта на областния управител е издадена в изпълнение на разпореждане от министър-председателя акад.Николай Денков областните управители незабавно да предприемат необходимите действия за извършване на проверка, съгласно Закона за гражданската регистрация по случаите, посочени в доклада.

Бяха съставени комисии, които посетиха населени места от областта и същевременно бяха извършени документални проверки във всички селища, за които има данни за завишен брой  регистрации по настоящ адрес за периода април 2022 – април 2023 г.

Проверките в селата Ралево, Пелишат, Опанец, Мечка и Върбица протекоха под личното ръководство на областния управител Виолета Иеремиева.

В комисиите участваха представители от Областната администрация: Александър Йотков – зам.областен управител, Николай Абрашев – зам.областен управител, Пламен Топалски – директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”, Цветелина Борисова – старши юрисконсулт в Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”, Виолета Хинкова – директор на Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” в Община Плевен, Ина Василева – гл. експерт от териториалното звено ГРАО, главен инспектор Мирослав Маринов – началник сектор „Охранителна полиция” във второ РПУ – Плевен, полицейски служители.

Важно е да се подчертае, че органите на местната власт /кметове на общини, кметове на кметства, служители на администрациите/, както и териториалните звена на централната власт /полиция, териториално звено ГРАО/ оказаха пълна подкрепа и създадоха оптимални условия за провеждането на проверките в изключително кратък срок.

При проверките беше констатирано, че на повечето адреси живеят големи фамилии от ромската общност и има динамика на регистрациите, поради създаване на нови семейства, което отговаря на реално съществуващата социално-битова обстановка, икономическите им възможности  и културна среда. Членовете на комисиите установиха, че на повечето адреси с по-голям брой регистрирани, между лицата в действителност съществува родствена връзка по права линия. Тези обстоятелства са удостоверени и доказани чрез незабавна проверка в Национална база данни „Население” от представители на ТЗ на ГРАО.

Служителите откриха нарушение, което е довело до дерегистрация на лица в община Червен бряг.

Касае за два случая в с.Бресте на регистрация на лица на адрес, който не отговаря като технически характеристики и не може да служи като жилище, в което да се извърши адресна регистрация. Сградите на посочените адреси са в груб строеж и реално там не може да се живее.

При прегледа на всички документи, в не малко случаи комисиите установиха, че струпването на голям брой лица с адресни регистрации на един и същ адрес се дължи на административна грешка: съседни имоти, които  имат един административен адрес или имоти, в които съществува многофамилна жилищна сграда, която няма отделна идентификация на самостоятелни обекти в нея.

След приключване на цялостната проверка беше изготвен доклад, с който министър-председателят да бъде информиран за установените  факти.

След анализ на резултатите от извършените проверки областният управител споделя личното си мнение, че най-директният подход за преодоляване на тези несъвършенства са законодателни промени, които да предвидят възможност за гласуване само по постоянен адрес. Това е законово обосновано от нормите на Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това информират от Областна администрация Плевен.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: