Виолета Иеремиева обсъди Картата на социалните услуги с представители на Община Плевен

19.10.2023 17:13

Областният управител Виолета Иеремиева се срещна с експерти в сферата на здравеопазването и социалните дейности от Община Плевен. Във форума участва и Пламен Топалски – директор на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. На срещата бяха обсъдени социалните услуги на територията на общината, включени в предложението за Карта на социалните услуги в областта.

При откриването на дискусията Виолета Иеремиева изтъкна, че дейностите, включени в Картата очертават дългосрочната социална стратегия на държавата. В рамките на обсъждането стана ясно, че на сесия на Общинския съвет е гласувано създаването на нова социална услуга в Плевен – подслон за бездомни лица.

Експертите представиха своето предложение два от шестте центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в общината, които до момента обслужват младежи с увреждания, но нямат потребители, да бъдат преобразувани в центрове, осигуряващи  резидентна грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения и за пълнолетни лица с физически увреждания. От Община Плевен има заявена необходимост в Картата да се включи резидентна грижа за пълнолетни лица с психически увреждания и за лица с деменция.

Във връзка със закриването на Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ беше почертана спешната нужда в Картата на социалните услуги на територията на общината да бъде добавена резидентна грижа за деца с увреждания и за деца, нуждаещи се от постоянна медицинска грижа.

На 7 ноември предстои заключителна среща на Виолета Иеремиева с представители на всички общини от областта за окончателно утвърждаване на Картата на социалните услуги в област Плевен. Това информират от Пресцентър на Областна администрация.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: