За поредна година курсанти от ВВВУ „Георги Бенковски“ ще се обучават в партньорски военни училища и академии

04.10.2023 7:46

За поредна година от ВВВУ „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия заминаха 17 курсанти, които ще вземат участие в обучение и практика през зимен семестър на 2023/2024 академична година в партньорски военни училища и академии в Испания, Полша, Чехия, Португалия и Румъния по програма Еразъм +, проект № 2022-1-BG01-KA131-HED-000053578.

През 2020 год. стартира проект „International Air Force Semester“ по Програма Еразъм +, КД 203, № 2020-1-EL01-KA203-079068 за Стратегически партньорства във висшето образование. Проектът  цели да  създаде обща програма за обучение (общ семестър) на курсанти, за да се улесни студентския обмен между различни европейски военновъздушни сили и институции, да се уеднакви съдържанието на учебните планове и качеството на обучение.

На мобилност с цел обучение за участие в International Air Force Semester заминаха:

  • Курсант-младши сержант Александро Костадинов и курсант-младши сержант Мартин Радев във Военновъздушна академия, гр. Амадора, Португалия.
  • Курсант-младши сержант Васил Станоев и курсант-младши сержант Никола Михайлов във Военновъздушен университет, гр. Деблин, Полша.
  • Курсант-младши сержант Петър Дичев, курсант-младши сержант Радослав Желязков и курсант-младши сержант Велизар Ганчев във Военновъздушна академия „Хенри Коанда“, град Брашов, Румъния.

Основен приоритет на ВВВУ в международен аспект е успешното имплементиране в училището на International Air Force Semester и International Technical Semester, целящи уеднаквяване на учебните планове (общи семестри)  с останалите военновъздушни академии.

На мобилност с цел практика, където ще разработват проекти по зададени теми заминаха:

  • Курсант-старшина Кръстина Борисова и курсант-старшина Василена Маркова във Военновъздушна академия „Хенри Коанда“, град Брашов, Румъния.
  • Курсант-младши сержант Християн Първанов и курсант-младши сержант Цветелин Велков в Академия на сухопътните войски „Николае Балческу“, гр. Сибиу, Румъния.
  • Курсант-старшина Явор Трифонов и курсант-старшина Живко Неделчев в „Университет по отбрана“, гр. Бърно, Чехия.
  • Курсант-сержант Биляна Усева, курсант-старши сержант Радина Бодурова, курсант-старши сержант Борислав Иванов и курсант-сержант Васил Димитров в Университет на Виго, Департамент по аерокосмическо инженерство, гр. Виго, Испания.

Програмата оказва положително въздействие върху обучаемите, тъй като подобрява знанията, уменията и нагласите, спомага за изграждането на доверие и независимост, както и по-добри езикови и професионални компетентности, убедени са от офиса на Еразъм+ във ВВВУ „Георги Бенковски“.

Информация: ВВВУ „Георги Бенковски“

 

 

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: