Зелена светлина за кандидатстване с проекта за смяна на уредите на твърдо гориво в община Плевен

29.09.2023 11:42

         Община Плевен да кандидатства с проектно предложение „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух” по приоритет 5 „Въздух” на Програма „Околна среда” 2021-2027, одобри Общинският съвет – Плевен, на заседание на 28 септември. Срокът за внасяне на проекта за одобрение е до 21 октомври 2023 г., максималният определен размер за община Плевен за реализацията му е 29 515 388.68 лв. с включен ДДС.

Основната цел на проектното предложение е да бъдат подменени печки и котли, работещи на твърдо гориво, с друг вид нови високоефективни отоплителни устройства, отговарящи на специфичните технически параметри, заложени в европейското и националното законодателства. С изпълнението му ще се подобри качеството на въздуха на територията на община Плевен, което ще спомогне за опазване на здравето и за повишаване стандарта на живот на жителите.

Близо 5 000 домакинства от двата града – Плевен и Славяново, както и от всички останали 23 малки населени места на територията на общината, ще се възползват от възможността да сменят уредите си на твърдо гориво с нови енергоспестяващи и ефективни отоплителни устройства. За проучване нагласите за интереса на жителите Община Плевен възложи социологическо проучване, организира кампания за подаване на предварителни заявления за намерение, както и информационни срещи в жк „Сторгозия”, жк „Дружба”, Девети квартал, кв. „Мара Денчева” и „Ангел войвода”, Централна градска част.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: