Проект на читалище ЛИК осигурява алтернативни възможности за личностно развитие на младите

28.09.2023 14:36

От месец юли 2023 г. започна изпълнението на новия младежки проект на читалище ЛИК – Плевен „Стъпка напред! – действие за личностно и социално развитие на младите хора“, № НПИМД-КО1-ОБЛ-021/2023, подкрепен от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025)г., ключова област 1. „Младежки дейности и младежка работа“ със средства в размер на 29 045 лв.

Това съобщи на пресконференция в клуба на БТА Плевен Катя Божикова – секретар на читалище ЛИК – Плевен и ръководител на проекта.

Повече от 320 момичета и момчета на възраст 15-19 години от градовете Плевен, Левски и Кнежа, включително и такива в социален риск, стават част от обучения, специални събития, личностно развиващи ателиета, дискусии в периода юли 2023 – януари 2024 г. Към тях се присъединяват вече опитни, бивши лидери на Младежки доброволчески център ЛИК, както и колеги, ангажирани с младежки дейности, стана ясно на пресконференцията на екипа на проекта.

„Този проект е продължение на ангажимента ни към млади хора, свързан с осигуряване на алтернативни възможности за личностно развитие, осмисляне на свободното време, неформално образование, откриване и стимулиране на активни и креативни младежи и насочването им към общественополезна работа (екипи на читалище ЛИК, в които са и членове на специализирания екип на проекта, работят по реализирането на училищни, общински дейности в гр. Левски и в гр. Кнежа като водещи на дейности по НП в образованието, подкрепят МКБППМН, местните читалища и др.).

Опитът ни показва, че веднъж провокирани, мотивирани и обучени да бъдат активни, да упражняват доброволчество, младите хора ценят и намират смисъл в това, както в личен, така и в социален план.“, коментира Катя Божикова.

Подкрепа за случването на дейностите в проекта оказват: читалищата „Борба – 1896“, гр. Кнежа и „Георги Парцалев – 1901“, гр. Левски; представители местната власт, на образователни, социални и общински институции и структури.

Това е естествен повод за повишаване на професионалната мотивация и опитност; възможност за споделяне на опит, ресурси, идеи за съвместна работа не само на местно, но и на областно ниво.

Досега са проведени три открити форума за информиране и мотивиране на младите хора за участие в проекта, с общо 71 участници; осъществен е цикъл от три отворени, модерирани дискуии, с включени 80 младежи; реализирани са три интерактивни еднодневни обучения за личностни умения с участието на 68 младежи и младежки работници.

Специални събития с достигнати над 140 млади хора са Младежки конкурс за любителска цифрова фотография, два пътуващи хепънинга в гр. Левски и гр. Кнежа, малки сесии за популяризиране на социалните и настолни игри, с предоставени 22 бр. за ползване от младите по места.

 

Предстои провеждане на тридневно изнесено обучение за младежко лидерство и доброволчество с общо 30 младежи, финализиране на цикъл от общо 9 личностно развиващи креативни ателиета по публична реч, ненасилствена комуникация, учене чрез преживяване и себеизразяване чрез изкуства.

„Ще бъде проведен и работен форум на тема: „Младежката работа – стъпка напред за безопасност, емоционално здраве и социална свързаност“ с колеги, ангажирани с млади хора от област Плевен.“, отбеляза в заключение на пресконференцията Катя Божикова.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: