Разрешение за строеж на нова сграда за училище „Валери Петров” издаде Община Плевен

26.09.2023 15:49

Издадено е разрешението за строеж на нова сграда за основното училище „Валери Петров”, съобщи Главният архитект на Община Плевен.

Бъдещото учебно здание ще бъде разположена до магазин „Кауфланд”, между ул. „Сан Стефано” на изток и р. Тученишка на запад. В него ще бъдат обособени две учебни зони – помещения за ученици от началния етап на обучение I-IV клас и учебни помещения за ученици от V-VII клас с общо 22 класни стаи, както и многофункционална зона, която обхваща сектори и помещения за избираеми учебни часове, извънкласни дейности, център за библиотечно-информационно обслужване, закрита спортна зала, хранене, здравеопазване, административно ръководство. Предвиждат се открити зони за спорт и отдих. Капацитетът на сградата е за близо 600 ученици, които ще провеждат занятия в една смяна.

Разгънатата застроена площ е 5 660 кв. м, включва 4 надземни етажа и сутерен, озеленената  площ се предвижда да бъде 2 048 кв. м.

Автомобилният достъп е от ул. „Сан Стефано”, чрез вход и паркинг за 11 автомобила и втори паркинг от север за 7 автомобила, от който две места са за хора с увреждания. В зоната пред входа са обособени 110 места за велосипеди.

Предвидено е изграждането на достъпна среда за обекта. Тя се гарантира от  липсата на стъпала в дворното пространство и при двата входа, предвидено е изграждането на асансьорна уредба до всички етажи от сградата и изграждането на достъпни санитарни помещения на всяко ниво.

         Община Плевен осигури средства за изграждането на новата сграда в размер на 5 000 000 лв. от Модул 2 на Министерството на образованието и науката. Предвид инфлационните процеси сумата е недостатъчна. Беше направено  искане за допълнително финансиране също по линия на МОН.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: