Утвърден екип от ортопеди се грижи за малки и големи пациенти в ,Мама и Аз’

25.09.2023 11:32

 „За нас всички пациенти – малки и големи, винаги стоят на първо място. В клиниката по ортопедия и травматология в ,Сърце и Мозък‘, част от която е и най-новата Клиника за майчино и детско здраве в страната ,Мама и Аз’ осигуряваме най-добрата ортопедична грижа и лечение за малките пациенти. Спецификата при лечението на деца изисква повече от технологии и опит.“

Коментарът е на доц. Свилен Тодоров – ортопед-травматолог. Работното му ежедневие го среща с десетки деца и родители. Вярва, че здравето е ценност, за която трябва да се грижим, а грижата за детското здраве е свързана с още по-голяма отговорност.

„Профилактичните прегледи при децата са изключително важни. Ако даден ортопедичен проблем или заболяване бъдат открити навреме и лекувани правилно може да спре прогресирането на заболяването, а това е важно за пълноценното бъдеще на подрастващите“, отбелязва доц. Тодоров. Като едно от най-честите вродени заболявания посочва проблемното развитие на тазобедрените стави, което късно диагностицирано, нелекувано адекватно или навреме може да доведе до инвалидизация на детето. Решението е в рутинните ултразвукови скрининги за дисплазия и луксация на тазобедрените стави, които стандартно се извършват като двуетапни сонографски прегледи на първия и четвъртия месец от раждането, обяснява специалистът. И още:

В периода на прохождането до третата година след раждането е важно децата да бъдат прегледани за често срещаните проблеми с долните крайници, ходилата и походката, например плоскостъпие, ходене на пръсти или с ходила навътре, скъсени Ахилесови сухожилия, деформации в областта на коленните стави и др.

В предпубертетния период (10-11- годишна възраст) от съществено значение е наблюдението на детския гръбначен стълб и неговото развитие. При най-малкото съмнение за деформация е необходима консултация със специалист, който да проследи състоянието на детето и при нужда веднага да започне лечение.

„Нашите екипи ежедневно се срещат с пациенти с такива ортопедични проблеми. Работим отлично с педиатрите в ,Мама и Аз’, а родителите и на новородените, и на децата, които се лекуват там, могат да бъдат напълно спокойни“, посочва доц. Тодоров. Изброява и педиатричните ортопедични грижи, които болницата осигурява:

  • Ултразвуков скрининг при дисплазия и луксация на тазобедрените стави при новородени;
  • Неоперативно и оперативно лечение на заболяванията на детската тазобедрена става при случаи на дисплазия луксация на тазобедрената става, адолесцентна епифизиолиза, болест на Пертес, неврологични заболявания;
  • Лечение при деформации на педиатричното ходило – еквиноварусно (конско) ходило и различни форми на плоскостъпие;
  • Диагностика и неинвазивно лечение на деформации на гръбначния стълб и гръдната клетка;
  • Патологии на меките тъкани – синдактилия, щракащ пръст, мекотъканни контрактури на крайниците;
  • Диагноза и лечение на неврологични деформации при детска церебрална парализа.

В Клиниката по ортопедия и травматология с началник проф. Аспарух Аспарухов се провежда оперативно и неоперативно лечение с минимален травматизъм за пациента и бързо следоперативно възстановяване в съответствие с добрите медицински практики. Диагностицират се и се лекуват всички болести на опорно-двигателния апарат. Екипът извършва съвременни, минимално инвазивни хирургични интервенции, включително ендопротезиране на тазобедрена (по метода на Рьотингер), колянна, раменна и глезенна стави с комплексни имплантни системи и нови концептуални подходи, ревизионно ендопротезиране, хирургични интервенции за съхраняване на нативната става, остеотомии, реконструкция при феморо-ацетабуларен импинджмънт, интервенции при костно-фиброзни заболявания, невроортопедични интервенции.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: