Община Пордим и МУ-Плевен подписаха договор за базата на бъдещия ветеринарно –медицински факултет

21.09.2023 7:51

На 20 септември в Медицински университет – Плевен кметът на община Пордим Детелин Василев и проф. д-р Добромир Димитров – ректор на университета подписаха Договор за учредяване право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост по плана на град Пордим.

Имотът се предоставя за разкриване на Факултет по ветеринарна медицина към структурата на висшето учебно заведение Медицински университет Плевен и осъществяване на основните дейности на факултета- учебна, научно изследователска, практическа и други допълнителни дейности.

Разкриването на ветеринарно –медицинския факултет на територията на община Пордим ще допринесе за развитието на цялостната образователна система и ще провокира интерес към ученето у младите хора.

Всичко това ще доведе до обогатяване на местната общност, както от гледна точка на образователните нужди и потребности, така и на бизнес средата. Това информират от Община Пордим.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: