Децата от ЦНСТ-Левски с нови знания и умения пред новата учебна година  

14.09.2023 8:12

По покана на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – Левски, децата от Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/- Левски  и доброволци от  град Левски и Плевен, взеха участие в двудневно обучение в с. Байкал, общ. Долна Митрополия.

Програмата стартира, още с пристигането, с поход до р. Дунав Участниците извършиха анализ на водата и изучаване на местни животински и растителни видове. В  късните часове,  малките изследователи се насладиха на астро шоу и наблюдение с телескоп на небесни тела.

За подобряване на взаимоотношенията между подрастващите, беше организирана беседа и ролеви игри на теми: „Приятелството”, „Ползата и вредата от интернета” и „Овладяване на гнева”.

В края на своето  приключение, децата  посетиха останките на дреноримския град Улпия Ескус, намиращ се до с. Гиген.

Изключителни благодарности на Иво Джокин – ръководител на Общински център за извънучилищна дейност с. Байкал и Цветомир Стефанов, част от екипа на Превантивно информационен център /ПИЦ/-Плевен, които създадоха това незабравимо преживяване и обогатяване с нови знания  и умения .

Това информира Ваня Дочева – секретар на МКБППМН – Левски.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: