В Плевен беше обсъдена идеята за създаване на Междууниверситетски кампус и технологичен парк

04.09.2023 14:45

На 31 август в зала „Плевен” на Областната администрация се състоя заседание на Инициативен комитет за изготвяне на концепция за изграждане на Северозападен образователен научно-иновационен технологичен хъб с ядро Междууниверситетски кампус и технологичен парк в Плевен.

Областният управител Виолета Иеремиева откри заседанието, изразявайки готовността Областна администрация Плевен да бъде партньор в този грандиозен проект, който ще реанимира Северозападния район.

Във форума участваха редица видни учени, сред които академици и професори от институтите на БАН и от водещи висши учебни заведения в цялата страна.

С подробна презентация проф. Н. Георгиева представи комплекса от проекти, стартирал преди две години по идея на няколко неправителствени организации. Инициативният комитет включва 495 учени-изследователи, от които 152 академици, професори и доктори на науките, 81 преподаватели и учени от 16 висши училища и 24 учени от БАН и Селскостопанската академия, представители на  неправителствени организации, творчески съюзи и културни институти.

Комплексът от проекти е разработен за периода 2021-2027 г. с цел изграждане на регионално ниво на научно-изследователска и иновационна екосистема, основана на подхода за интегрирани териториални инвестиции.

Необходимостта от реализацията на комплекса от проекти произтича от дисбаланса в развитието на шестте района за планиране в България и от установените най-ниски стойности в Северозападния район по отношение на редица показатели – брой професионални направления, брой училища, брой студенти, брой ученици и др. В момента в района са позиционирани само два научни института.

Предложението е Междууниверситетският кампус и технологичен парк да включват три големи образователни научно-иновационни и технологични комплекса като всеки от тях да се състои от две части – научно-иновационна технологична и образователна.

Трите основни елемента на проекта са: „Мехатроника и промишлени технологии”, „Индустрии за здравословен живот и биотехнологии, екология – природни ресурси и климатични промени” и „Нови технологии за креативни и рекреативни индустрии; регионално развитие и управление”.

В разискванията по предложената концепция се открои идеята, че направленията при организирането на кампуса трябва да се определят научно и прагматично обосновано, съобразно нуждите на региона, както и да се включи международно участие с инвестиционен интерес за обезпечаване на благоприятни условия и адекватна за практически дейности база.

 

Информация и снимки: Жаклин РафаеловаЕксперт връзки с обществеността

#тагове:

НАЙ-НОВИ: