Проектът за бюджет на Община Червен бряг за 2023 г. бе представен на публично обсъждане

30.08.2023 12:13

На публично обсъждане на 24-ти август 2023г. кметът д-р Цветан Костадинов представи Проекта за бюджет на Община Червен бряг за 2023 г.

„Това е първият общински бюджет, съставен осем месеца след началото на бюджетната година и при липса на указания от Министерство на финансите, относно условията за съставянето и изпълнението му. Това се случи поради факта, че годината за Държавата стартира без редовно правителство и приет Закон за държавния бюджет, който регламентира и параметрите на общинските бюджети. На практика към момента на публичното обсъждане 73 на сто от разходната част от бюджета е изпълнена.” – сподели в обръщението си д-р Костадинов.

Макрорамката на проектобюджета за 2023 г. на Община Червен бряг е в размер на 39 605 850 лв., Общата прогнозна рамка на бюджета за 2023 г. е с преходен остатък от 2022г., в размер на 8 181 691 лв., в т. ч. 3 736 142 лв. средства по ПМС 360/2020 г., 1 206 482 лв. – средства по Постановление на Министерски съвет от 2022г. , 510 253 лв. – остатък от Целева субсидия за капиталови разходи и др. целеви средства.

Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на Община Червен бряг, увериха финансистите на Общината.

Кметът представи и част от по-големите обекти, за текущи ремонти. Планираните капиталови разходи са за 7 230 427 лв. Представени бяха и проекти, по които Община Червен бряг работи.

Предстои проектът за бюджет да бъде внесен за обсъждане на заседанието на Общински съвет – Червен бряг през септември.

Това информират от Община Червен бряг.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: