„Успехът изисква постоянство“ е мотото на проекта, изпълнен от ПГ по туризъм „Алеко Константинов”

22.08.2023 14:40

Водени от непрестанно чувство за отговорност, с усет към прогреса, новаторството и иновативните подходи в ПОО,  Професионална гимназия по туризъм „ Алеко Константинов ” – гр. Плевен успешно постави последния щрих на проект  2022-1-BG01-KA121-VET-000065104.

По време на практическите си занимания в Лайпциг, Германия; Римини, Италия и Перуджа, Италия, учениците от специалностите Рекламна графика, Хотелиерство, Организация на туризма и свободното време, Екскурзоводство и Термални процедури демонстрираха умело боравене с познанията, които бяха натрупали в теоретичното обучение в училище. Работа в екип, комуникативни умения, способност за рационално разпределяне на лично и работно време, практикуване и обогатяване на английския си лингвистичен запас, са само малка част от характеристиките, които учениците успяха да развият благодарение на програма Еразъм+.

По време на практическите си занимания, осъзнавайки отдалата им се възможност за работа в реална работна среда,  учениците даваха всичко от себе си да изпълняват отговорно поставените от менторите задачи, за да покажат високи резултати при крайното оценяване, както и достойно да представят себе си, училището и България.

Показател за изключителното представяне в производствената практика бяха, както отличните оценки на домакините на трите мобилности –  Vitalis (Лайпциг, Германия), от Sistema Turismo ( Римини, Италия) и ARTES (Перуджа, Италия).

Когато мобилностите приключиха и настана моментът на сбогуване, тъгата и благодарността се смесваха в сълзите на учениците, които не искаха да се разделят с менторите си и новите приятели, които създадоха. За всички тези мобилности ще оставят незабравими спомени и нови приятелства!

Светът на технологиите предоставя на учениците възможността за запазване на създадените лични контакти, a програма Еразъм+ създава възможност за разширяване на хоризонтите, на ученето през целия живот и на успешната реализация на младите хора както в България, така и на европейския пазар на труда.

Учителите от своя страна обогатиха своя опит и иновативни методи на преподаване чрез черпене на идеи от проведените мобилности в Корк, Ирландия и в Анталия, Турция

Мобилностите на учениците и на учителите бяха представени пред учителската колегия и училищната общност чрез презентации и емоционални разкази на участниците в един от най-успешно реализираните проекти на ПГ по туризъм “Алеко Константинов“ – Плевен по програма Еразъм+, КД1, сектор ПОО.

Статията отразява дейностите по проект Еразъм+ на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ – Плевен и не ангажира Европейската комисия

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: