Дипломи за академично развитие получиха четирима преподаватели от МУ-Плевен – снимки

25.07.2023 15:43
На заседание на Академичния съвет, проведено на 24 юли 2023 г., Ректорът проф. Добромир Димитров връчи официално дипломи за академично развитие на преподаватели на Университета:
гл. ас. Дора Стефанова Трифонова, д.бтх. за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“ по биотехнологии,
Александър Божидаров Блажев, д.б. за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, докторска програма „Медицинска биология“
д-р Мартин Николаев Николов, д.м. за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, докторска програма „Ревматология“,
д-р Кръстинка Иванова Донева-Башева, д.м. за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“, докторска програма „Кардиология“.
Това информират от Медицински университет Плевен.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: