Близо 600 проверки извършиха фискалните инспектори от Велико Търново само за два месеца

25.07.2023 14:31

Фискалните инспектори на Териториалната дирекция на НАП Велико Търново, в чийто обхват е и офис Плевен, извършиха близо 600 проверки в търговски обекти през последните два летни месеца юни и юли.

Контролните действия са от различен характер – планови, по рискове, съвместни с други контролни органи, по сигнали на граждани и такива, свързани с хазартна дейност. Проверявани са търговски обекти – магазини, ресторанти, игрални зали, бензиностанции, павилиони, закусвални, дискотеки, увеселителни центрове, басейни и др.

Проверяващите са съставили 147 акта за установяване на административни нарушения на данъчно-осигурителното законодателство.

Издадени са 90 наказателни постановления с определена глоба или имуществена санкция общо в размер на близо 74 000 лв.

Издадени са 32 заповеди за налагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“ за установени нарушения. Търговците най-често не са издавали касова бележка или в обекта е липсвало фискално устройство, като в няколко от обектите фискалните инспектори са констатирали повече от едно нарушение.

Запечатани са ефективно 12 търговски обекта /магазини, павилиони, кафе автомат, закусвалня, ресторант/ на територията на Велико Търново, Елена, Плевен, Севлиево, Габрово и др.

От отдел „Оперативни дейности“ продължават проверките в териториалния обхват на НАП Велико Търново.

От НАП напомнят, че право и задължение на всеки клиент е да поиска фискален бон при покупка като гаранция за стоките и услугите, които получава. Потребителите могат да проверяват дали касовите бележки, които търговците им издават, са истински или фалшиви, като направят справка дали те са получени в сървърите на приходната агенция. Това е възможно с мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката.  То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през  Google Play.

Справка за всеки обект, както и за тези, в които органите по приходи на НАП са установили нарушения на нормативните разпоредби можете да откриете на официалната интернет страница на НАП – Списък на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение

#тагове:

НАЙ-НОВИ: