Представител на Общински съвет – Плевен участва в работна среща в Брюксел

13.07.2023 14:03

Общинският съветник Йордан Грижов от състава на Общински съвет – Плевен, е на работно посещение в Брюксел за участие в среща по проблемите на регионалното развитие и местните общности. Посещението му е в качеството на представител на местната власт в европейската мрежа от избрани на местно равнище политици по проекта „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“. В срещата участват представители на общини от цяла България – кметове и представители на общински съвети по места.

„Като местни политици проектът ни дава възможност да работим заедно и да разпространяваме информация по всички теми, свързани с работата на ЕС. Една от темите, обсъждани на срещата в Брюксел, е за необходимостта от продължаване процеса на реална децентрализация в полза на разширяване правомощията и ресурсите за местното самоуправление в България“, сподели Йордан Грижов.

Със свое решение от м. февруари тази година, Общински съвет – Плевен определи Йордан Грижов – общински съветник и председател на Постоянна комисия по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, за представител на местната власт в европейската мрежа. Задачата на избраните на местно равнище политици от цялата страна е подобряване на комуникацията по въпросите на ЕС чрез партньорство между европейските структури и структурите на местното самоуправление.

Проектът „Изграждаме Европа с представители на местното самоуправление“ се изпълнява в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Европейската мрежа на регионалните и местните съветници по въпросите на ЕС на Комитета на регионите.

 

Това информират от ОбС – Плевен.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: