ДФСГ „Интелект“ с нов проект от септември

22.06.2023 11:57

Новият проект на ДФСГ „Интелект“ е „Digital INTELLECT in the  Digital Age“- образователна ИНОВАТИВНА лаборатория, а дейностите стартират от месец септември 2023 г.

В края на учебната година плевенското училище продължава своята приоритетна работа в посока дигитализация на учебния процес и включване на цифровите технологии активно в процеса на обучение.

Проектът ще се реализира със съдействието на WORK EXPERIENCE AGENCY LTD от гр. Ница – Франция, с който гимназията си партнира.

В продължение на училищната  политика за активна връзка с бизнеса, в търсене на синхрон между теорията и практиката, ДФСГ „Интелект“  ще обогати и развие  моделите на работа за цифровизация в  образованието в съчетание с образователната методика, което ще спомогне и за процеса на адаптиране на учениците в бъдеще към пазара на труда.

Предвиждат се мобилности за 30 ученици и 10 учители , които ще се реализират през 2024 г. в  партниращите фирми на  WORK EXPERIENCE AGENCY LTD. в гр. Ница в различни икономически сектори, съответстващите на изучаваните специалности в гимназията, което ще допринесе и за по-широка обмяна на знания и умения.

Този проект ще създаде и допълнителни възможности за надграждане на професионалните компетенции на участниците по маркетинг, бизнес администрация и IT,  придобити  в училище, а споделянето на опита по време на мобилностите ще усъвършенства и професионалните умения на учителите.

Формата на проекта ще подпомогне процеса по обмяна на знания, идеи, опит, приемане на предизвикателства, търсене на решения и активно въвличане в реална бизнес среда. Иновативните практики и решения, произтичащи от мобилностите ще са  основа за създаването в края на проекта на иновативна образователна лаборатория „ИНТЕЛЕКТ“.

Това информират за Плевен за Плевен от учебното заведение.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: