МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник прави допитване до гражданите във връзка с разработване на Стратегия за ВОМР за период 2023-2027 г.

12.06.2023 8:05

Уважаеми приятели от територията на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник,

Започнахме работа по проучване и анализ на територията на МИГ за целите на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник за програмен период 2023-2027 г.

В процеса на планирането на новата Стратегия особено важно е участието на всички заинтересовани страни от територията на МИГ.

Вашето мнение и предложения, можете да изразите чрез попълване на специално разработената за целта анкета, които можете да намерите на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelRTEg3lQr1sPawRygUfag-6Kt7sfThhMVqgeNspdWMEv8Sg/viewform

Разчитаме на Вашата активност, защото мнението на всеки един от Вас е ценно.

С уважение,

Екипът на Сдружение „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: