Три нови когенератора ще заработят в Топлофикация Плевен до края на годината.

06.06.2023 12:33

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

„Трите нови газови когенератора са част от инвестиционната програма за развитие и обновяване на съоръженията за производство на енергия на Топлофикация Плевен. Ако не възникнат непредвидени обстоятелства, до края на годината и трите съоръжения трябва да влязат в работен режим.“ каза инж. Йордан Василев изпълнителен директор на Топлофикация Плевен.

Експертът обясни, че всеки от трите когенератора притежава инсталирана мощност от 8,7 МВт, следователно с влизането им в работен режим общият производствен капацитет на Топлофикация Плевен ще нарасне с 26,1 МВт.

„Новите съоръжения няма да са от полза само за Топлофикация Плевен. Увеличаването на дела на енергията от природен газ в страната ще позволи намаляване на дела на енергията от въглища. Все пак това е общата цел на целия ЕС! Радвам се, че дори и топлофикациите на природен газ, въпреки че все пак използваме по-екологичен източник на енергия, можем да дадем своя принос в общите усилия за подобряване на въздействието върху околната среда. Мощностите на природен газ не отделят във въздуха серни оксиди, диоксиди и фини прахови частици. Емисиите на отделяния азотен оксид и въглероден диоксид при топлофикациите на природен газ са в пъти по-малко спрямо същите при отоплението на въглища.“ каза инж. Йордан Василев.

Експертът подчерта, че внедряването на новите газови мощности е естествено продължение на една от ключовите инвестиции на Топлофикация Плевен, в последното десетилетие въведената в работен режим газова турбина, произведена от пионерите в света Дженерал Електрик.

„След като от дружеството вложиха над 40 милиона лева за покупката и внедряването в експлоатация на съоръжението, десетилетие по-късно газовата турбина на Топлофикация Плевен е все още сред най-конкурентните на пазара и работата ѝ до ден днешен ни помага да задържаме цената на услугата. С работата на газовата турбина се повишава енергийната ефективност и едновременно осигуряваме по-екологична енергия на нашите абонати.“ каза инж. Йордан Василев.

Газовата турбина е с капацитет от 32 МВт. Директорът обясни, че нейната висока ефективност се постига благодарение на това, че отработените газове се използват в котела и с тяхната енергия се произвеждат пара и гореща вода.

Инж. Йордан Василев бе категоричен, че при поддръжката на съоръжението не се правят никакви компромиси.

„В изпълнение на препоръките на производителя извършваме миене на газгенератора на турбината веднъж в месеца. Два пъти в годината провеждаме и бороскопска инспекция.“ каза инж. Йордан Василев.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: