РИОСВ и Басейнова дирекция „Дунавски район“ със съвместни инициативи

05.06.2023 13:33

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Със съвместни инициативи на експертите от РИОСВ-Плевен и Басейнова дирекция „Дунавски район“ се отбелязаха 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (21 май 2023 г.) и международния ден на биологичното разнообразие (22 май 2023 г.). На 30.5.2023 г. и 2.06.2023 г. бяха изнесени презентации пред ученици от НУ „Патриарх Евтимий“ гр. Плевен и ОУ „Цветан Спасов“ гр. Плевен. Срещите бяха насочени към повишаване информираността на учениците по отношение на „Натура 2000“ и защитените растителни и животински видове.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: