Специализанти завършиха обучението си в 12-та авиационна база

02.06.2023 14:41
Днес в 12-та авиационна база бяха връчени удостоверенията на специализантите от два курса за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация. Обучението им се проведе в „Центъра за подготовка и обучение” с началник подполковник Ивайло Ницов.
Курсът за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация. „Специалист от ВВС: шофьор-агрегатист” се проведе под ръководството на капитан Диана Славчева. Учебната програма е с теоретико-практическа насоченост в направление електросилови устройства за нуждите на формированията от ВВС. Специализантите придобиха знания за устройството и действието на контролно-измервателната апаратура и методите за измерване на различни електрически величини, устройство на електросиловите устройства на базов автомобил, организация и носене на бойното дежурство във формированията от Радиотехнически войски на ВВС, провеждане на техническо обслужване и ремонт на ЕСУ.
Средният успех на курса е „Много добър 5,15”. С пълно отличие завършиха редник Димитър Казлъров от в.ф. 34820 – Батак, редник Кристиян Драганов от в.ф. 34630 – Божурище и редник Мирослав Христов от в.ф. 52090 – Долна Митрополия
Успешно завърши и обучението на специализантите от курс за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „войник, специалист от администрацията на щабовете”. Курсът се проведе по специализирана учебна програма, с насоченост за длъжности в отделенията и службите на щабовете, структурите по управление на човешките ресурси, връзки с обществеността, мотивация на личния състав, логистичните структури и структурите по администриране на информационни системи. Средният успех на курса е „Много добър 5,30”.
Удостоверенията бяха връчени от заместник-командира на 12-та авиационна база – полковник Ивайло Ангелов. Той ги поздрави за постигнатите резултати и им пожела професионално развитие и успешно прилагане на придобитите знания.
Информация и снимки: 12-та авиационна база
#тагове:

НАЙ-НОВИ: