Община Червен бряг входира 5 проектни предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради

01.06.2023 14:14

Община Червен бряг входира 5 проектни предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради, по Процедура № BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“, както следва:
1. Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2791 „Модернизиране и енергийно обновяване на жилищна сграда в гр. Червен бряг, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. „Септември““ – на стойност 2 479 076.83 лв., 60 жилищни апартаменти и 8 търговски обекти;
2. Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2812 „Модернизиране и енергийно обновяване на жилищна сграда в гр. Червен бряг, ул. „Софроний Врачански“ №21, на стойност 3 583 941.88 лв., 133 жилищни апартаменти;
3. Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2814 „Модернизация и енергийно обновяване на жилищна сграда в гр. Червен бряг, Ж.К. „Победа“, бл. 3″ – на стойност 3 352 895.44 лв., 142 жилищни апартаменти;
4. Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2818 „Модернизация и енергийно обновяване на жилищна сграда в гр. Червен бряг, Ж.К. „Победа“, бл. 4″ – на стойност 3 595 811.04 лв., 132 жилищни апартаменти;
5. Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-2818 „Модернизация и енергийно обновяване на жилищна сграда в гр. Червен бряг, Ж.К. „Победа“, бл. 8″, на стойност 3 576 254.93 лв., 121 жилищни апартаменти.
Наред с изготвените доклади за енергийна ефективност, за всеки блок са изготвени също доклад за установяване на техническите характеристики на съответната сграда и технически паспорт. Предстои оценяване на проектите в рамките на минимум 3 месеца.

Това информират от Община Червен бряг.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: