В Община Червен бряг ще обработват зелените площи срещу кърлежи, комари и гризачи

27.05.2023 8:54

Община Червен бряг уведомява, че на 29-30 май 2023 година при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработки на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита на територията на общината срещу кърлежи, комари и гризачи (дезакаризация и дезинсекция).
Ще бъде извършена ДЕЗИНСЕКЦИЯ срещу бълхи и комари на 100/сто/ дка тревни площи общинска собственост и ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ срещу кърлежи и бълхи на 94.450 /деветдесет и четири дка и четиристотин и петдесет квадратни метра/дка тревни площи общинска собственост, на територията на гр. Червен бряг и кметствата в община Червен бряг.
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
гр. Червен бряг
– Градска градина
– Градски стадион
– Спортна зала
– Парк „Голеж”
– Централна градска част
– Старото корито на река Златна Панега от хранителния магазин на реката в Vквартал до надлеза на ЖП линията Червен бряг – Плевен
– Заблатен участък между дигата на река Златна Панега, река Искър, сметището, пункт за вторични суровини и градски стадион
– Заблатен участък „Чомаковски трапове” между поречието на река Искьр и пьтя за гр.Червен бряг и с.Чомаковци
гр. Койнаре
– Заблатен участък започващ от бента на река Искър до изхода на гр. Койнаре –
с. Глава
с. Чомаковци
Канал по ПГЗС ,Ал. Стамболийски” през центъра на с. Чомаковци до влизането му в река Искър
с. Реселец
– Участък в местността „Гърлото” от двете страни на река Речен и вливането й в река Искър
– Парк в центъра
с. Телиш
– Канал започващ от язовир Телиш до влизането му в язовир Горни Дъбник
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ И КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
1.с. Бресте
– двора на детската градина -1000 кв. м.
2. с. Глава
– стадион— 5 000 кв. м.
З. с. Горник
– парк – 4 000 кв. м.
е двор на училище – 1 000 кв. м.
4. с. Девенци
– стадион – 5 ООО кв. м.
5. гр. Койнаре
– стадион – 5 000 кв. м,
– парк „Стария дъб” – 2 000 кв. м.
6. с. Реселец
– парк – 2 000 кв. м.
– екопътека – 17 000 кв. м.
7. с. Рупци е парк – 2 ООО кв. м.
8. с. Телиш
• 26р. паркове – 2 000 кв. м
9. с. Чомаковци
– стадион – 5 000 кв. м.
– парк – 4 000 кв. м.
10. с. Лепица
– стадион – 5 000 кв. м.
– парк – 2 ООО кв. м
– двора на детската градина – 1000 кв, м.
11. гр. Червен бряг
– градска градина — 7500 кв. м. централна градска част – 3450кв. м. спортна зала – 1600 кв. м.
– плувен басейн в кв. 1 10 — 1700 кв. м. градски стадион – 5000 кв. м.
– Кв. 30 бл. „Лонгоза” – 850 кв. м.
– Детска площадка в кв. 79-а – 2000 кв. м.
– Детска площадка в кв. 15 – 600 кв. м.
– Детска площадка в кв. 68 [ул. „Търговска“/ – 750 кв. м.
– помощно игрище и диги към стадиона – 8 000 кв. м.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: