Отчетно Общо събрание проведе Медицински университет – Плевен на 25 май

26.05.2023 12:25

На 25 май 2023 г. в зала „Магнум“ Академичното Ръководство на МУ-Плевен отчете втората година от мандата си на управление. Заседанието на Общото събрание се проведе при следния дневен ред: приемане на отчетен доклад на Ръководството за периода 2022-2023 г.; приемане на отчет за дейността на Контролния съвет; провеждане на избор за попълване на състава на Академичния съвет и приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен.

 

От 221 делегати на Общото събрание присъстваха 176, които се запознаха с отчетния доклад на Академичното Ръководство за периода 2022-2023 г. Ректорът проф. д-р Добромир Димитров представи постигнатите резултати в основните направления на дейност на висшето училище. В образователната дейност висшето училище продължи провеждането на целогодишна и динамична кандидатстудентска кампания за привличане на качествени български и чуждестранни студенти чрез провеждане на богата гама от онлайн и присъствени събития. Това допринася за утвърждаване на Университета като привлекателно и предпочитано място за обучение с висок интерес от страна на кандидати от редица европейски и извъневропейски страни, което е видно от броя на кандидатствалите 767 чужденци от 48 държави. Новоприетите чуждестранни студенти в специалност „Медицина“ са 361 от 26 държави. В Кандидатстудентска кампания 2023 броят на българските кандидат-студенти за магистърските програми „Медицина“ и „Фармация“ също бе рекорден и нарастващ прогресивно през последните години. На тържественото дипломиране на Випуск 2022 млади лекари имаше двама Златни Хипократи – д-р Симонета Иванова и д-р Ива Андреева. За първи път Випуск 2023 чуждестранни лекари се дипломира в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен в присъствието на над 500 гости от цял свят. Първите шест чуждестранни стажант-лекари на МУ-Плевен се възползваха от възможностите за клинична практика в САЩ, благодарение на подписано двустранно споразумение за обмен с Университета в Мериленд, Балтимор, САЩ. Следвайки стратегията за развитие на висшето образование чрез създаване на междууниверситетски мрежи и стратегическата си цел за разкливане на пето основно структурно звено – Факултет по ветеринарна медицина – МУ-Плевен подписа споразумение за партньорство с Тракийски университет – Стара Загора.

Важна задача в политиката на висшето училище е да осигурява висока квалификация и ефективно кариерно развитие на академичния състав, основано на високо ниво на научните изследвания. През отчетния период в МУ-Плевен успешно бяха защитени 14 дисертационни труда за придобиване ОНС „Доктор“ и 4 за придобиване НС „Доктор на науките“. Проведени са 24 конкурсни процедури, от които: 10 за заемане на академична длъжност „Главен асистент“, 10 за заемане на академична длъжност „Доцент“ и 4 за заемане на академична длъжност „Професор“. Научната продукция на академичния състав включва 452 пълнотекстови публикации, 15 монографии, участия в 191 научни форума, както и 21 издадени учебника.

През 2022 г. МУ-Плевен бе организатор и домакин на значими научни форуми, някои от които с национално значение и международно участие – традиционната XIX Международна научна конференция за студенти и млади лекари и XVIII Национален конгрес по хирургия с международно участие на водещите топ хирурзи от Световната Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия. През м. май 2023 г. в МУ-Плевен се проведе Първият Национален Конгрес на Българската Асоциация по минимално инвазивна и роботизирана хирургия (БАМИРХ), на който Американската Асоциация по лапароскопска и роботизирана хирургия прие БАМИРХ за асоцииран член.

Висшето училище стартира партньорство с Junior Achievement Bulgaria и нейната spin-off компания Тhe Edge: R&BD, за организиране на Innovations Days (i-days) на EIT Health (Европейски Институт по Иновации и Технологии). На 31 октомври 2022 г. в МУ-Плевен се състоя EIT Health I-Days. Победител бе екипът на д-р Георги Пранджев Zhiva.Al, който взе участие в Европейското състезание във Виена с участието на 24 университета от целия свят. Екипът на МУ-Плевен спечели трето място с презентация на тема „Изкуствен интелект в съвременната колпоскопска диагностика“.

Огромно признание за Медицински университет – Плевен е придобитият статут на изследователско висше училище, който нарежда университета в елитната десетка със значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователската дейност, оценени съгласно обективни показатели. МУ-Плевен стартира реализацията на четиригодишна Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие чрез проект „Изследователско висше училище: Медицински университет – Плевен“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В Центъра за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия „Леонардо да Винчи“ вече са оборудвани и функционират десет лаборатории, шест от които са на територията на МУ-Плевен. Написани са над 50 научни статии, подадени са 5 заявки за патенти и са назначени 81 млади учени, 32 водещи изследователи и 1 чуждестранен. Огромно постижение на учените е първата успешно 3D биопринтирана кожа. Центърът е един от трите номинирани европейски проекти за престижната награда на Европейската комисия REGIOSTARS Awards 2023.

Тази година на 16-то издание на конкурса „Студент на годината“, проведено под патронажа на Президента на Република България, в категория „Чуждестранен студент в България” Мишел Бърнард Д’Силва, стажант-лекар на МУ-Плевен, бе отличена с грамота за високи постижения в образованието. Повод за гордост е, че представител на плевенската академична общност – д-р Мартин Караманлиев – бе един от тримата номинирани за наградата „Питагор“ в раздел млад учен в областта на науките за живота и медицината на България.

Паралелно с усилията за постигане на високи резултати в учебната и научноизследователската дейности, Ръководството се погрижи и за подобряване на социално-битовите условия за студенти и преподаватели. През отчетния период бе направен цялостен ремонт на Изнесен учебен център – Среброструй, като теренът около сградата бе разчистен и облагороден с нови дървета, цъфтящи храсти и цветя. Оформени са нови тревни площи и пътеки за разходка. Извършен бе цялостен вътрешен ремонт на студентско общежитие „Медик 2“, а на територията  на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен бе изграден гардероб за студенти. На 22 май с церемония „Първа копка“ официално бе даден старт на проект за благоустрояване на двора пред Ректората чрез изграждане на ограда, амфитеатър и озеленяване.

Отчетният доклад на Ректора и Академичното Ръководство предизвика интересни въпроси и оживена дискусия, след което бе приет единодушно.

Информация и снимки: Пресцентър на  Медицински университет – Плевен

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: