Световния ден на кръводарителя отбелязваме на 23-ти май

23.05.2023 7:02

Кръводаряването е хуманен акт на доброволно даряване на част от собствената кръв, за да се спаси друг на човешки живот. В България за съжаление броят на доброволните кръводарители е недостатъчен и в страната има хроничен недостиг на кръв и кръвни продукти.

Доброволните и безвъзмездни кампании за кръводаряване са основата за осигуряването на достатъчни и безопасни количества кръв, понеже вероятността за предаването на животозастрашаващи инфекции (включително ХИВ и хепатит C) при тях е минимално.
При доброволното даряване на кръв се пази здравето на реципиента (човекът, който получава кръв и кръвни продукти) и здравето на дарителя (изключват се заболявания, които биха застрашили живота на човека).Ако хората даряват по принуда е възможно да скрият важна информация за собственото си здравословно състояние.
За кръводарителите не съществува никакъв здравен риск, понеже всички материали и консумативи са стерилни и са за еднократна употреба.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: