Медицински университет – Плевен е домакин на научен форум

18.05.2023 11:43
Шеста национална конференция на Българското научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) ще се проведе в периода 26-27 май 2023 г.
Научният форум, на който е домакин Медицински университет – Плевен, ще ползва високотехнологичната база на Телекомуникационния Ендоскопски Център и Факултет „Фармация“. Събитието е включено в Академичния календар, а Председател на организационния комитет е доц. д-р Мариела Камбурова, д.м.н., която е член на Управителния съвет на Дружеството. БНДОЗ обединява професионалисти, развиващи дейност в науката и практиката в сферата на общественото здраве.
Поредната ежегодна Национална конференция се провежда под мотото „Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система“. Научната програма на конференцията предлага възможност на участниците да се докоснат до най-новите и съвременни постижения в областта на общественото здраве, като мултидисциплинарна област на науката и практиката, поднесени по атрактивен начин от водещи български учени.
В Шестата национална конференция на БНДОЗ пленарни лекции ще изнесат представители от Факултетите по обществено здраве в София, Плевен, Варна и Бургас. Въвеждаща пленарна лекция, по значим проблем на общественото здраве, ще представи проф. д-р Цекомир Воденичаров, д.м.н. – доайен на медицинската етика, социалната медицина, здравния мениджмънт и общественото здраве в страната.
На Конференцията ще бъдат представени около 120 доклада, организирани в 12 научни секции, обхващащи многообразните и значими за обществото аспекти на социалната медицина, здравните грижи, първичната здравна помощ, хранене и диететика, рехабилитация, здравна политика и мениджмънт и др. В специализирана студентска научна секция ще се предостави възможност за изява на бъдещите специалисти по обществено здраве, медицина, здравни грижи и др.
Предвидена е възможност за регистрация по време на самото събитие в Телекомуникационния център (26 май 2023 г.)
Информация: Медицински университет – Плевен
#тагове:

НАЙ-НОВИ: