Заместник-директорът на Езиковата гимназия Грета Димова сподели опит в Унгария

17.05.2023 9:21

Грета Димова – заместник-директор по учебната дейност в ПГПЧЕ „Димитър Димов“ – гр. Плевен, взе участие в международен е-Twinning семинар за професионално развитие в гр. Будапеща, Унгария от 12 до 14 май 2023 г., организиран от Националното звено за координация по дейност eTwinning към Центъра за развитие на човешките ресурси.
В семинара взеха участие 53 учители и представители на национални агенции от 14 държави: Австрия, Азербайджан, България, Хърватия, Кипър, Грузия, Германия, Латвия, Ливан, Молдова, Холандия, Румъния, Сърбия, Словакия.

Г-жа Грета Димова сподели с нас: „За мен беше чест, че Центърът за развитие на човешките ресурси ми даде възможност да участвам в този международен семинар за професионално развитие. На този форум споделих добри практики по Еразъм+ проектите, на които бях координатор, и които бяха удостоени с Национален и с Европейски знак за качество. Срещнах се и общувах с учители от 14 други държави, желаещи да преподават учебния материал по модерен и интересен начин, давайки възможност за разчупване на стереотипа на ежедневната работа в училище, за разнообразяване на извънкласните и извънучилищни форми на работа и за повишаване мотивацията на учениците за учене в атрактивна STEАM среда, в която знанията се акумулират с активното им участие и се подобряват езиковите им компетенции. Бяха обменени нови идеи с надеждата за по-добро и динамично образование и за европейско сътрудничество“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: