Децата от ДГ „Слънце”, град Левски взеха участие в инициатива по Безопасно движение по пътищата – снимки

17.05.2023 15:35

На 16 май децата от детска градина „Слънце”, град Левски взеха участие в инициатива по Безопасно движение по пътищата под наслов „На улицата има правила”. Събитието се проведе във връзка с Годишен план и в него се включиха всички групи на детската градина. Децата преминаха по маршрут, който предостави възможност в реална среда да затвърдят своите знания за безопасното движение на улицата и на практика да приложат наученото през годината по темата.

Събитието се осъществи с пълната подкрепа и съдействие на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните в лицето на г-жа Ваня Дочева, която подсигури на детската градина 30 броя светлоотразителни жилетки, така необходими за осъществяване на инициативата. В практическото учение, в град Левски, децата бяха подкрепени и придружени от представителите на Районно полицейско управление – Левски  инсп. Станев и инсп. Георгиев, които задаваха въпроси, припомниха правилата за безопасност и следиха за спазването им на улицата. Отговорни за организирането на това мащабно събитие бяха учителите г-жа Камелия Ванкова за Филиал град Левски и г-жа Катя Ганчева за централна сграда на детската градина.

Във Филиал село Асеновци също се проведе шествие по Безопасно движение по пътищата. Със съдействието на инсп. Цветков и организатори г-жа Денка Станева и г-жа Елка Иванова, децата разбраха, че е необходимо спазването на правила за безопасно движение дори и в малките населени места.

Г-жа Света Ангелова и децата от Филиал село Градище, заедно с инспектор Георгиев, си преговориха правилата за безопасно движение по пътищата и имаха възможност да разгледат отвътре полицейски автомобил.

Директорът на ДГ „Слънце”, град Левски г-жа Виолета Панайотова връчи грамоти за участие в инициативата „На улицата има правила” и благодари за съдействието на г-жа Дочева и полицейските инспектори. Тя поздрави децата и учителите за осъществяването на това важно практическо учение по Безопасност на движението по пътищата. Екипът на детската градина изказва благодарност на РПУ – Левски и МКБППМН – Левски и апелира към всички участници в движението: ПАЗЕТЕ ДЕЦАТА!

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: