Световният ден за опазване на мигриращите птици се отбелязва на 10 май

10.05.2023 7:03

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от 2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност за заплахите, пред които са изправени мигриращите птици, тяхното екологично значение и необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.
Всяка година хората по света организират различни инициативи за отбелязване на празника – фестивали, образователни програми, изложби и екскурзии за наблюдение на птици.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: