Плевен ще бъде домакин на 74-я конгрес на Българския есперантски съюз

26.04.2023 9:09

В навечерието на 74-я конгрес на Българския есперантски съюз, чиито домакин от 28 до 30 април т.г. е Плевен, правим равносметка на големите успехи и принос на плевенските есперантисти за популяризиране на международния език Есперанто. С гордост бихме могли да кажем, че Плевен е един от първите български градове, в който още от началото на XX-ти век ентусиасти основават есперантско дружество „Eterna Amikeco” / Вечно приятелство /.

Това става възможно благодарение усилията на Изидор Боск – именит френски специалист в областта на лозарството и винопроизводството, инженер – агроном, пристигнал в Плевен да помогне за основаването на Опитна станция. Плевенският вестник „Известие” от 12 декември 1903г. съобщава, че „плевенска есперантова група, на 26 –ий октомври т.г., ние, няколко приятели на международния спомагателен език Esperanto, основахме група за пропагандиране на езика. Избран е комитет в състав: Председател Изидор Боск, Подпредседател Коста К. Аврамов, секретар касиер Петър Ев. Бараков и съветници Христо Н. Пашовски, М. Хр. Тишев и Димитър Караиванов. На 8 декември 1903 г. есперантското списание „Лингво интернациа”, издавано в Париж, съобщава: „В Плевен, информира К. Аврамов се създаде есперантска група с председател Боска. Организирани са безплатни курсове за желаещи всяка неделя. От 1907 г. в есперантското движение са включени учители. Делото на Коста Аврамов продължава през 1908 г. Симеон Чорбаджиев, който оглавява дейността на есперантската група, организира курс за изучаване на езика от 15-20 ученици, повечето възрастни. За пропагандиране на идеите помага плевенският печат. Вестник „Истина” публикува съобщения, вести и статии, в книжарницата „Караиванов-Влахов” е имало литература за езика. По това време Димитър Караиванов е кореспондент на списание „Ла Монд”. Постиженията на плевенчани в разпространението и изучаването на езика намират отражение в редица международни издания- в органа на UEA/Универсална есперантска асоциация/ от 5 ноември 1909 г. се съобщава: „Есперантската канцелария в Плевен разпространява пропагандни листове за Есперанто”. В списание „Лингва интернация” се отбелязва значението на в. ”Истина” за разпространението на езика Есперанто в Плевен, който става трибуна на есперантското движение. Списание „Dyonmonato”, издавано в Берлин, Германия, съобщава, че постиженията на Есперанто в Плевен могат да бъдат като образец за пример в световен мащаб. Симеон Чорбаджиев е назначен през 1912 г. за представител делегат на UEA /Универсална есперантска асоциация/ до 1964 г. с прекъсвания. Композирал е шест песни с есперантски текст. През 1939 г. Плевен е домакин на 26-я есперантски конгрес. Поетът – есперантист Цветан Спасов посвещава на форума стихотворението „Елате в Плевен”. Като кулминация в дейността на дружество „Етерна амикецо” е началото на 60-те години на XX-ти век . Под ръководството на тогавашния председател Здравко Великов, Симеон Чорбаджиев, Александър Маринов, Прокопи Драгалов и съмишленици е организиран 46-я конгрес на Българския есперантски съюз. Той се провежда през 1964 г., в летния театър „Юрий Гагарин” в парка „Кайлъка”, където се събират български и чуждестранни есперантисти, обединени от лозунга ” Per Esperanto por tutmondo paco ” , в Градската градина е открита “ Aleo de la amikeco “ , а на големия язовир „ Тотлебенов вал” плува корабчето „Есперанто”, което осигурява приятни моменти сред природата на участниците в конгреса. Голямото признание за постиженията на дружество „Етерна амикецо” в разпространяването на езика е връчването на орден „Кирил и Методий” I степен, който по това време е бил най-голямото отличие в областта на образованието и културата. Плевен е един от градовете в България, който по това време има улици „Заменхов” и „Есперанто”.

В днешно време плевенските есперантисти отново са сред първите в страната. Ивана Кирилова Бекярска, родена през 2002 г. в Плевен, става най-малката есперантистка в страната. Тя е ученичка в училище,,Св. Климент Охридски“ ‘-четвърти клас. За Есперанто научава от баба си и майка си, които са есперантски. От 2017 година започва да посещава и участва в есперантски мероприятията . Първият национален конгрес, в които Ивана участва е през 2017 г. в град Троян, през 2018 – Стара Загора ,а на конгреса в град Бургас през 2019 е удостоена с грамота като най-млад член на БЕС. Участвала е и в две национални конференции на железничарите есперантисти в град Трявна и град Червен бряг. Тази година ще присъства за 4 път на национален конгрес ,които ще се проведе в Плевен и ще участва в художествената програма със стихотворението La malgranda esperantisto /Млад есперантисти/. Именитата плевенска поетеса Витка Витанова също даде своя принос в утвърждаването на идеите на д-р Лудовико Заменхов. Витка подари свои стихове, посветени на Васил Левски и преведени на Есперанто на музея на Апостола в Ловеч. Така сред експонатите вече е записано и името на плевенското есперантско дружество благодарение на таланта и всеотдайността към движението на Витка Витанова.

Информация и снимки: Николай Стоев

#тагове:

НАЙ-НОВИ: