Стартира проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”

18.04.2023 12:18

На 13 април в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД се проведе стартова пресконференция по проекта  на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” чрез Финансовия механизъм на EИП 2014 – 2021 г. за намаляването на икономическите и социалните неравенства в общини в неравностойно положение в България. Проект BGLD-1.007-0021 „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 151 957.88 евро.

Директорът на МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД и ръководител на проекта Евгения Иванова обяви ,че болницата е бенефициент по проект „Създаване на заетост в МБАЛ ЛЕВСКИ ЕООД чрез въвеждане на иновативни физиотерапевтични услуги”, по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места“, а партньор е Институтът за продължаващо професионално обучение и новаторство ЕООД.

Проектът има за цел създаване на 7 работни места от рискови групи и разкриване на иновативни медицински практики в областта на физиотерапията-рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика и солна стая – халотерапия.

Целева група по проекта са безработни лица от рискови групи – продължително и безработни в пред пенсионна възраст, младежи, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, вкл. представители на малцинства, регистрирани в ДБТ- Левски.

Очаква се с реализирането на проекта да се повиши икономическата активност на болницата, да се създадат условия за трайна заетост на бенефициентите в областта на здравните услуги и бъде създаден център за  иновативни рекреативни услуги към Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина” на МБАЛ-Левски ЕООД.

Целта на програмата е местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи. Да се подкрепи иновативния  подход и се стимулира икономическата активност, създаване на работни места в целевите райони.

Община Левски е една от 10-те общини в България, които са могли да кандидатстват по проекта. Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство/ЕИП/2014-2021г., който включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждане на по зелена ,по конкурентна и по – приобщаваща Европа.

За своите нужди МБАЛ Левски ще наеме 7 безработни  лица за 12 месеца –   трима на длъжност „Здравен асистент“ и четирима на длъжност „Болногледач“,  които ще преминат обучение за придобиване на професионална квалификация по професия „Здравен асистент“  и „Болногледач“.

Центърът за иновативни рекреативни услуги ще предложи на пациентите от областта два типа иновативни физиотерапевтични услуги:

  1. Рехабилитация с виртуална реалност на пациенти с нарушена моторика – с детска церебрална парализа; с преживян мозъчен инсулт – моно ихемипарези; след травматични и следоперативни и дегенеративни състояния на опорно-двигателния апарат; Паркинсон, множественасклероза.

 

  1. Солна терапия (Халотерапия) – базира се на антибактериалните, противовъзпалителни, абсорбиращи и муколитични свойства на солта –адресирана към пациенти с респираторни, кожни, заболявания на нервната система, за постковидна рехабилитация и за повишаване на имунитета.

 

Кметът на Община Левски Любка Александрова изрази радостта си от реализирането на иновативния проект в град Левски, който безспорно ще повиши възможностите за лечение и заетост. Иновация, която води и до конкурентно способност на болницата в Левски в дестинация Здраве -Плевен, която е най-силната в България. Община Левски, както и досега, ще продължи да подкрепя  МБАЛ-Левски ЕООД.

Мотивационното обучение на проявилите интерес започна веднага след пресконференцията. Това информират от Община Левски.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: