Днес празнуват дипломираните експерт-счетоводители

17.04.2023 9:14

17 април е Празник на дипломираните експерт-счетоводители. Денят се отбелязва от 2002 година.
С влизането в сила на Закона за счетоводството, одобрен от Великото народно събрание на 3 януари 1991 г. се възстановява независимият финансов одит в България. В резултат на този акт започва отново да се практикува одиторската професия, която е съществувала съгласно закон през периода 1931-1948 година.

С цел създаване на бъдеща професионална организация на 23 и 24 октомври 1991 г. се провежда изпит пред международна изпитна комисия. От десет души, които се явяват на изпит пред международната комисия, осем придобиват правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители. Те пък съставят изпитна комисия, която до декември 1991 г. одобрява 39 души, които придобиват правоспособност на дипломирани експерт-счетоводители.
В резултат на това на 16 декември 1991 г. се учредява Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители в България. Тя е официално регистрирана на 8 юни 1992 г. с решение на Софийски градски съд. Приет е също така и Устав на организацията.

През 1996 г. въз основа на измененията в Закона за счетоводството, съществуването на Асоциацията е прекратено и е създаден Институтът на дипломираните експерт-счетоводители като независима национална професионална организация. Той наследява функциите на Асоциацията и членството в Международната федерация на счетоводителите, което датира от 1995 година.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: