Еко сдружение ЕСЕИ представи възможностите за приложението на „Зелената сделка“ на местно ниво в град Левски

13.04.2023 15:11

На 10 април еко сдружение ЕСЕИ („Етно, Социални и Екологични Инициативи“) представи пред служителите на Община Левски възможностите за приложението на „Зелената сделка“ на местно ниво.

„Европейският зелен пакт“ (ЕЗП), или т. нар. „Зелена сделка“, представлява пакет от политики и екологични мерки, чиято цел е да насочи Европейския съюз (ЕС) по пътя към зелен преход и постигане на климатична неутралност до 2050 г. Този преход трябва да бъде справедлив и приобщаващ и да не допуска никой да бъде изоставен. „Зелената сделка“ трябва да постави хората на първо място и да обърне внимание на общините, местната икономика и гражданите, които ще бъдат изправени пред най-големите предизвикателства.

Местните власти са от ключово значение за осигуряването на успешния и поетапен трансформационен преход, свързан с изпълнението на мерките, законите и принципите на  ЕЗП, беше отбелязано по време на презентацията.

По време на събитието бяха представени добри примери при реализацията на зелени инициативи с цял стимулиране на кръговата икономика в други европейски региони –  фирма в Белгия, която събира от офисите в региона на Фландрия – утайката от кафе – за производство на ароматни свещи, сапуни и биоматерили (вкл. за наторяване).

Събитието е в рамките на проект BG05SFOP001-2.025-0081 „Гражданите и администрацията – партньори в постигане целите на Европейския зелен пакт“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“.

Информация и снимки: Пресцентър на Община Левски

#тагове:

НАЙ-НОВИ: