На 4 април българските психолози празнуват своя официален празник

04.04.2023 7:22

На 4 април българските психолози празнуват своя официален празник. Датата се отбелязва от 1995 година, но макар и от регламентирането на честването да е изминало сравнително кратко време, то вече се радва на широка популярност и легитимност.Психологията е научна дисциплина, която изучава ролята на умствените процеси при формирането на индивидуалното и обществено поведение. Името ψυχολογία идва от древногръцки и е съставено от думите ψυχή – душа и λόγος – наука, знание.
Основните дялове на съвременната психология са десетки: биологична, възрастова, генетическа, диференциална, зоопсихология, когнитивна, психология на личността, психопатология, социална, сравнителна, патопсихология, военна, медицинска, инженерна, клинична, консултативна, педагогическа, психология на дейността, икономическа, психодиагностика, спортна, трудова, юридическа психология и др.
Тъй като е млада наука, а и заради вродената склонност на човек да запазва вътрешното си аз настрани от вниманието на околните и да се опитва да реши сам проблемите, свързани с него, психологията все още е възприемана с известна доза скептицизъм сред голяма част от хората. Положителното й влияние върху разбирането на най-дълбоко вкоренените проблеми, стимули и спирачки на човешкото съзнание обаче са безспорни.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: