Рекорден брой кандидат-студенти на предварителните изпити в Медицинския университет

01.04.2023 13:08
Рекорден брой кандидат-студенти за медицина и фармация се явиха на предварителния изпит по биология и химия в Медицински университет – Плевен
Над 930 кандидат-студенти се явиха на 1 април 2023 г., събота, на предварителния присъствен изпит по биология и химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ в МУ-Плевен.
Кандидатите заеха местата си в изпитните зали от 8.00 до 8.30 ч. Точно в 8.40 ч в зала „Асклепий” на Ректората произволно избрани зрелостници изтеглеха изпитните варианти по биология и химия. Това се случи в присъствието на зам.-ректора по учебната дейност доц. д-р Соня Вълкова, председателите на комисиите за оценяване на конкурсните работи по биология и химия доц. Милена Атанасова и проф. Ангелина Стоянова, председателя на Техническата комисия за прием на кандидатстудентски документи Виржиния Лазарова и родители.
За поредна година кандидатстудентският изпит по биология и химия се провежда в един ден за специалностите „Медицина“ и „Фармация“. Изпитът е двукомпонентен с продължителност четири часа, без фиксиране на времето за представяне по двете дисциплини. В балообразуването и тази година участва оценката от ДЗИ по български език и литература от дипломата за средно образование и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максималният бал е 42 единици, а минималният бал – 24 единици. Класирането се извършва по реда на желанията и по низходящ ред на бала, като водещ критерий е редът на посочената специалност и след това балът.
В периода 14.06.2023 г. – 29.06.2023 г. зрелостниците трябва да подадат кандидатстудентски документи електронно за явяване на редовен изпит и за участие в класирането. Датата на присъствения изпит по биология и химия за магистърските специалности „Медицина“ и „Фармация“ е 4 юли 2023 г.
Зрелостниците могат да участват в класирането само с оценките от предварителната сесия, а при тези, които се явяват и на двата изпита, автоматично се взима по-високата оценка.
Повече информация кандидат-студентите могат да намерят на сайта на МУ-Плевен в ПРИЕМ 2023:
Информация и снимки:  МУ-Плевен
#тагове:

НАЙ-НОВИ: