Тестват сирените в Плевен на 3 април от 11 часа

29.03.2023 9:13


В изпълнение на чл.37, ал.1 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност” (приета с ПМС №48 от 01.03.2012г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г.), на 3 април 2023 година от 11:00 часа ще се проведе тест със сиренната система изградената в гр.Плевен. Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в наредбата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: