ОколоСОНИК пътешествието на Пижо и Пенда в град Левски

28.03.2023 15:44

През март 2023г. центровете за социални услуги на СОНИК СТАРТ, в град Левски посрещнаха ОколоСОНИК пътешествието на Пижо и Пенда, което до 31 март ще бъде приветствано в градовете Пловдив, Баня, Карлово, Балчик, Първомай, Драгоман, София, Сливен и други.

В град Левски за конструкцията „Пижо и Пенда“ се погрижиха потребителите на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, (ЦНСТПЛУИ), Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства (ЦНСТПЛПР), Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания (ДЦДПЛУ), Център за обществена подкрепа (ЦОП) и Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ).

Изобретателните ръчички на екипите в центровете за социални услуги на СОНИК СТАРТ, потребителите и доброволците оставиха частица от себе си в приключението. Всички заедно се погрижиха „Пижо и Пенда“ да продължат по своя път спретнати и нагиздени с нова премяна и украшения.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: