Окръжен съд Плевен проведе Годишно отчетно събрание

24.03.2023 16:10

На 24 март в Съдебната палата в град Плевен се проведе Годишно отчетно събрание на Плевенски окръжен съд.

На събранието бе представен докладът на председателя на съда – съдия Весела Сахатчиева, за работата на окръжния и районните съдилищата в съдебния район, за изминалата 2022 година.

Сред присъстващите на Годишното отчетно събрание, освен съдии от Окръжен съд Плевен и председатели на районни съдилища от съдебния район, бяха и заместник-председателят на Апелативен съд град Велико Търново – съдия Христина Даскалова, заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Плевен – г-н Венцислав Фердинандов, председателят на Административен съд Плевен – съдия Даниела Дилова, председателят на Адвокатска колегия град Плевен – г-н Ивайло Арнаудов и директорът на ОД на МВР Плевен – старши комисар Веселин Вътов.

Председателят на Окръжен съд – Плевен, представи в резюме доклада на съда, като отбеляза тенденциите формирали се на база предходните три години в работата на окръжния съд и на районните съдилища от съдебния район, направи изводи за постъпилите и разгледани дела през отминалата отчетна година, като очерта по-важните въпроси и цели, които седят пред Окръжен съд – Плевен и през настоящата 2023 година.

Съдия Весела Сахатчиева поздрави всички съдии и съдебни служители за положените усилия и постигнатите положителни резултати през предходната 2022 година, като им пожела здраве и да запазят високото качество на работата си и през настоящата година.

Поздравителни адреси бяха изпратени от Областния управител на Област Плевен г-н Иван Петков, от председателя на Административен съд – Плевен и от Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи град Плевен. Това информира Ина Минкова, служител „Връзки с обществеността“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: