Към март: одобрени са 27 проекта на общините в област Плевен на обща стойност близо 12 млн лв

21.03.2023 13:27

Към средата на март 2023 г. са одобрени 27 проекта на общините в област Плевен по първите процедури от новите европейски програми за България, обхващащи периода 2021 – 2027 г. Общата стойност на договорената безвъзмездна финансова подкрепа възлиза на 11 985 762 лв.

Хората с увреждания и възрастните, зависими от грижа, са във фокуса на първата отворена процедура по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Одобрени са проектите на всички единадесет общини в областта. Финансирането в размер на 7 765 660 лв. общо ще позволи 1454 нуждаещи се да получат различни здравно-социални услуги в дома си за период от 12 месеца.

Осем от общините в област Плевен са договорили 748 665 лв., за да повишат административния капацитет на служителите си във връзка със Закона за хората с увреждания, Закона за социалните услуги и Закона за личната помощ, за да бъдат осигурени по-качествени, по-достъпни и по-ефективни социални услуги.

„Храни и основно материално подпомагане” 2021 – 2027 г. е другата програма, която обяви първите си процедури в края на 2022 г. И в новия програмен период е запазена услугата „Топъл обяд“. В област Плевен вече са сключени и се изпълняват 8 проекта с договорена безвъзмездна помощ в размер на почти 3,5 млн. лв. Дейностите предвиждат приготвянето и предоставянето на топъл обяд през следващите 36 месеца за крайно нуждаещи се хора, затруднени да осигурят изхранването си. Общо 1 520 потребители ще бъдат подпомогнати в осемте общини.

През 2023 г. по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) се очаква да бъдат подкрепени мерки за създаване на устойчива заетост за хора в неравностойно положение, за адаптиране на работната среда, за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 планира помощ за разработване и внедряване на иновации в компаниите, както и за подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия. Продължава подпомагането на приобщаващото образование и образователната интеграция чрез Програма „Образование“.

Това информират от Областен информационен център – Плевен

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: