Д-р Валентин Христов: ГЕРБ залага на ново поколение за нови идеи в здравеопазването

20.03.2023 18:20

Влизам в политиката с цялото си сърце – всеотдайно, честно и безкористно, казва кандидат-депутатът от Плевен

Д-р Валентин Христов е дългогодишен директор на специализираната кардиологична болница в Плевен. Клиницист, с голям опит при инфаркти и други сърдечносъдови инциденти, спасил е повече от 5000 живота. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт. Владее немски, руски и английски език. Има съпруга лекар и три дъщери.

Той вярва, че „Модерната медицина е състезание на знания и умения за спасяване на живот!“, но най-напред трябва да има нови идеи и законодателни решения за здравеопазването в България. Затова приема да влезе от гражданската квота в кандидатдепутатската листа на ГЕРБ в Плевен. Д-р Валентин Христов е в 15 МИР, бюлетина №2, преференция 107.

Основни приоритети като народен представител в следващия парламент:

– Профилактика, ранна диагностика, европейско лечение за всички хора в Родината.

– Равен достъп до високотехнологично здравеопазване и спешна медицинска помощ.

– Превръщане на знанията и уменията в основно конкурентно предимство за напредък и просперитет.

– Повишаване на благосъстоянието и качеството на живот в Плевен и региона чрез привличане на инвестиции и задържане на младите професионалисти с нови възможности за развитие.

– Създаване на нови добре платени работни места.

– Постигане на трайни законодателни решения за нова стабилност в здравеопазването.

 

 

 

– Д-р Христов, ГЕРБ сега разчита на нови експерти в политиката на здравеопазването, защо?

– Очевидно издигането на по-млади експерти от гражданската квота с безукорна биография трябва да доведе нов компетентен подход, нови идеи и най-важното – нова лична всеотдайност към намирането на безкористни решения в полза на хората, пациентите и семействата.

– Плевен е на първо място по лекари на глава от населението в страната. Защо точно Вас избраха за тази задача?

– Много хора знаят и правят много неща, важно е с каква крайна цел ги правят и какво постигат. Да си роден и образован в Плевен, а още повече да си клиницист и здравен мениджър в Плевен, не е противопоказано за това да бъдеш депутат от Плевен в законодателния орган на държавната власт. Напротив, отлично е, стига да имаш и сериозна подготовка и високи морални качества.

Да познаваш задълбочено законите и структурните проблеми на най-чувствителния сектор от политическия живот в страната и да бъдеш честен и всеотдаен в намирането на безкористни решения. А защо ГЕРБ избраха мен или аз тях? Защото установих, че сме единомишленици по концептуалните въпроси с лидера Борисов.

– Всеотдайност, честност и безкористност изглежда за Вас са основополагащи за влизане в политиката?

– Да, така е! Чистосърдечното отношение към фактите е основата на компетентността, а честността към хората, колегите и съмишлениците е основата на обществения напредък. Ако всеки депутат е трудолюбив в търсенето на конкретни решения и знае границите на своята компетентност, обществото ще напредне бързо. Влизането в Народното събрание с някакви пъклени планове и користни проекти е практика, обречена на провал и винаги осъдена, рано или късно. Звучи възрожденски и патриотично, но това е моето дълбоко и искрено убеждение.

– Какви решения искате да намерите, прилагайки трудолюбието си в парламента?

– Преди всичко – на структурните проблеми на здравеопазването. Да се реши по законодателен път и „закове“ какво може и трябва да прави държавата като собственик на държавните болници. Сега тя е „глезеща майка“ за лошо работещите, които получават безразборно субсидии и помощи от бюджета, и „зла мащеха“ за добре работещите, които нямат дългове и по-често имат добри клинични резултати. Всички или повечето общински болници и всички частни болници по този начин също са дискриминирани, обезсърчени и поставени в неравноправни икономически условия. Трябва незабавно

да се спре и забрани като порочна практика пропиляването

с лека ръка, без мотиви или с абсурдни аргументи на финансовия ресурс, събран чрез фиска, или здравноосигурителните вноски. А представете си, ако този огромен ресурс – около 700-800 милиона лева годишно – бъде насочен прозрачно, със закон, към добре калибрирано подпомагане на периферното здравеопазване, към доболничната помощ и към стимулиране на развитието и бързото внедряване на нови медицински технологии. Силно съм убеден, че никой няма да остане без адекватна помощ в градовете, където се намират големите субсидирани болници. Всички заблуди и насаждани предразсъдъци в този смисъл трябва да бъдат разобличени. За малките и отдалечени населени места спешно трябва да бъде приет специален закон като част от новия здравен законодателен пакет, който да ги подпомогне при ясни критерии. Освен това държавата едновременно трябва да е и справедлив и безпристрастен регулатор, но е поставена законодателно в конфликт на интереси. Доболничната помощ, от трета страна, е в центъра на дискусията само по време на избори и после отново е забравена.

– Ако не влезете в парламента, ще приемете ли покана за изпълнителната власт?

– Не, в никакъв случай. Аз търся съмишленици за трайни законодателни решения, а не всеки следващ министър да проявява своеволия, независимо по какви ирационални и често противоправни съображения. Далновидни парламентарни решения и нови законопроекти – за нова стабилност – са моята единствена цел в политиката на здравеопазването.

В парламента ще се стремя да реализирам своите дълбоки убеждения и съвременни разбирания за провеждането на държавната политика в здравеопазването и

след мандата ще се върна към управлението на болницата,

която има отлични перспективи, включително в международното сътрудничество. Сега следва по законодателен път да се създадат условията за издигане на здравеопазването. Можем и трябва да станем първи по знания в медицинската практика сред редица сходни страни от периферията на Европа. Повече здравни заведения, като моята болница, трябва масово да участват в научноизследователски разработки и проучвания.

– Вие смятате ли, че хронично ниските цени в болничната помощ могат да бъдат компенсирани с участия в големи научни проекти, финансирани от чужбина или от ЕС, но как държавните болници, много от които са потънали в дългове, ще бъдат избрани за участие в такива проекти?

– Тук не трябва да допуснем объркване на теми и на перспективи. Първо, цяло чудо е, че при ниските български цени в добре работещите държавни и частни болници качеството на медицинските грижи е почти или напълно равно на европейско ниво. В този смисъл в здравеопазването има дефлация, а не инфлация, и това не се дължи на управлението без ГЕРБ през последните две години, а на приетите преди това закони и правила за ценообразуване. Второ, ако ясно се регламентира със закон, подчертавам, кои болници, например в изостаналите и отдалечени райони, ще бъдат системно субсидирани, останалите, при по-високи цени, ще получат естествения стремеж да се самоорганизират или даже реформират, за да диагностицират и лекуват своите пациенти по-модерно за постигането на високи клинични резултати – в рамките на тяхната лицензирана компетентност. Така ще станат по-привлекателни, ще постигат по-добри финансови резултати и даже някои

ще привлекат научноизследователски интерес

и проекти. Това е редът за оздравяване, надграждане и високотехнологично развитие, който трябва да търсим чрез създаване на регулаторни условия в рамките на сегашната демократична конституция, възстановила пазарната икономика.

– Наистина ли с всеотдайност, честност и безкористност може да победите егоизма на партиите и различните групи по интереси?

– Естествено, всеки депутат, министър и чиновник трябва да е готов да се раздели с поста си и да „изгори“, както се казва, в борбата срещу корупцията и за отстояване на интереса на пациентите, студентите и семействата. Впрочем само така истинският народен избраник ще получи общественото признание, което и трябва да е неговата единствена награда. Други „облаги и ползи“ ще може да очаква единствено от качеството и количеството на своя труд и личните си далновидни инвестиции в дългосрочни проекти, когато не е на обществена работа. Състезанието на професионални качества трябва да се възцари като основен и общоприет критерий за напредък и просперитет. Дори в политиката съревнованието по качествено управление и далновидни решения в полза на хората трябва да излъчва първенците и управляващите.

– Плевен може ли да спечели от оптимизиране на обществените финанси в здравеопазването?

– Да, разбира се – особено много. Напредналите общности като водещите отбори винаги печелят при ясни и стабилни правила. В нашия град конкуренцията е много висока и от това печелят преди всичко пациентите и развитието на високотехнологичната медицина. Инвестициите се увеличават всяка година. Много пациенти от цяла Северна България, от София и от Южна България, дори от Истанбул търсят светилата на медицината в Плевен. При стабилно управление и ясни правила на финансиране при адекватни цени плевенската медицинска общност ще се открои като водеща в страната – това е моето лично посвещение към града и региона.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: