ДФСГ „Интелект“ участва в проект „Ученически практики“ – снимки

16.03.2023 10:31

За поредна година  ДФСГ “Интелект“ – Плевен участва по проект BG05M2ОP001-2.015-0001  „ Ученически практики – 2“.

Основната цел е повишаване на ефективността от партньорствата между училището  и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

В практическото обучение участват 30 ученици от 11  и 12  клас  от всички специалности – „Икономическа информатика“, „Електронна търговия“, „Банково дело“, „Икономика и мениджмънт“, „Бизнес администрация“ и „Съдебна администрация“.

На 14 март 2023 г. екип на гимназията в състав Директор – Емил Райков, ЗДУПД – Михаела Карамфилова и ръководителите Лариса Недялкова и Кунка Найденова, направиха проверка в три фирми за съответствие изпълнението на проектните цели и задачи.

Посетените работни места, работата на учениците и ролята на наставниците отговарят на предварително заложените в проекта цели, а именно допълнителното практическо обучение в реална работна среда  като се прилагат съвременни методи на обучение чрез работа за укрепване на професионалните знания, умения и компетенции, което прави и активна връзката с пазара на труда.

Информация и снимки: ДФСГ “Интелект“ – Плевен

#тагове:

НАЙ-НОВИ: