Медицински университет – Плевен стана пълноправен член на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

14.03.2023 15:09
Медицински университет – Плевен стана пълноправен член на Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването.
Присъединяването на МУ-Плевен към общността от компании и организации на Сдружението е продиктувано от убеждението, че общите усилия и последователната работа ще спомогнат за по-доброто познание за съвременните медицински и научни подходи, опосредствани от технологиите, което ще рефлектира положително върху изграждането на дигитална зрялост на цялото общество.
Българският клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя иновативни компании и организации в областта на дигиталните решения в здравеопазването за изграждане на дигитална здравна екосистема и установяване на устойчива и ефективна здравна среда за пациентите, медицинските специалисти, обществото и институциите. Дигиталния клъстер е създаден през ноември 2018 г. от 9 компании и 2 нестопански организации.
Информация : Медицински университет Плевен, снимка: DHICLUSTER.BG
#тагове:

НАЙ-НОВИ: